Vol 1, No 2 (2020)

July

DOI: http://dx.doi.org/10.33096/altafaqquh.v1i2

Table of Contents

Articles

Afifuddin Kadir, Miftahur Rahman Hakim, Fahmi Syam, Murdiansah SA Karim
PDF
107-116
St Samsuduhah
PDF
117-127
Ariesthina Laelah
PDF
128-137
Salim Hasan
PDF
138-146
St. Johariyah
PDF
147-160
Mariati Mallongi
PDF
161-172